สิ่งที่น่าสนใจในตลาด

สิ่งที่น่าสนใจ

พระบรมรูปพระมหากษัตรย์ในราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 8
และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ประชาชนได้ถวายราชสักการะ
มีการแสดงให้ชมเป็นรอบๆ ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ต้องสอบถามรายละเอียดอีกครั้งก่อนเดินทาง)
เวลาที่เหมาะสม ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางไปช้อปปิ้ง พักผ่อน ในช่วงเวลาเย็น

บริษัท ตลาดน้ำมหานครสุวรรณภูมิ จำกัด
4/85 หมู่ 9 แขวงตลาดบางเขน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Copyright 2011 Mahanakornfloatingmarket.com. All Rights Reserved.