Archives for September 18, 2019

โซนท่องเที่ยวในตลาดน้ำมหานคร

ตลาดน้ำมหานคร ตั้งอยู่ริมถนนลาดกระบัง มีบรรยากาศย้อนยุคบนพื้นที่ 21 ไร่กว่า ๆ ที่แบ่งโซนต่าง ๆ ออกเป็น 5 โซน และตั้งชื่อโซนตามชื่อพระราชวังสำคัญ 5 แห่ง คือ .. 1. พระราชวังไกลกังวล (โซนสีส้ม) …

สิ่งที่น่าสนใจในตลาด

สิ่งที่น่าสนใจ พระบรมรูปพระมหากษัตรย์ในราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 8 และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ประชาชนได้ถวายราชสักการะ มีการแสดงให้ชมเป็นรอบๆ ในวันหยุดเสาร์ - …

บริษัท ตลาดน้ำมหานครสุวรรณภูมิ จำกัด
4/85 หมู่ 9 แขวงตลาดบางเขน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Copyright 2011 Mahanakornfloatingmarket.com. All Rights Reserved.